GRODZIEC (KRÓLIKÓW). Szkoła ma 101 lat

IS_089

Szkoła Podstawowa w Królikowie jest położona w dolinie Czarnej Strugi. Uczy się tutaj 108 młodych osób, z pięciu okolicznych wsi. Są to: Królików, Królików Czwarty, Łagiewniki, Biała, Biała Kolonia. Dyrektorem szkoły od 1991 roku jest Marzenna Bonczysta. W ubiegłym roku placówka obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia. Jej patronem jest Kornel Makuszyński.

W szkole jest nowoczesna pracownia komputerową. W bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w cztery stanowiska komputerowe. Organizowane są konkursy: czytelnicze, literackie, plastyczne, np. Moja ulubiona książka, Książka na niepogodę, Co wiem o Czesławie Miłoszu?, Życie i twórczość Jana Brzechwy, Czy znasz książki K. Makuszyńskiego?

W szkole każdy może znaleźć miejsce dla siebie. Sprawnie działający Samorząd Uczniowski uczy demokracji i operatywności. Opiekunkami SU są: Barbara Matusiak i Maria Wolbach. Samorząd jest współorganizatorem wielu uroczystości i apeli, prowadzi akcje charytatywne, organizuje dyskoteki.

Przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy, którego prezesem jest Jacek Bonczysty. W ramach UKS uczniowie rozwijają zainteresowania sportowe. Reprezentują szkołę w zawodach sportowych na szczeblu gminy, rejonu, powiatu i województwa. Szkoła może się poszczycić wysokimi lokatami w takich imprezach, jak: Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym, Rejonowy Turniej Tenisa Stołowego, Mistrzostwa Rejonu w Piłce Nożnej dziewcząt, Mistrzostwa Rejonu w Czwórboju Lekkoatletycznym, Międzypowiatowe Indywidualne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym, Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie Stołowym, Regionalny Grand Prix Tenisa Stołowego TKKF.

Uczniowie z powodzeniem biorą udział w różnych konkursach. Można tu wymienić: Festiwal Kolęd i Pastorałek, Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej, Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, Europejski Konkurs Szkolny „Europa w Szkole”, Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Kangur”, Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Poznajemy Ojcowiznę, Wojewódzki Konkurs Humanistyczny, Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy, Ogólnopolski Konkurs Gramatyczno-Ortograficzny im. Ks. Onufrego Kopczyńskiego, Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego, Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki: „Zwierzę nie jest rzeczą”, Konkurs Plastyczny pod hasłem „Szukamy uśmiechu na kartach książek Kornela Makuszyńskiego”.

Od wielu lat szkoła organizuje wycieczki i rajdy. Uczniowie zobaczyli: Tatry, Pieniny, Kraków, Warszawę, Wrocław i inne miasta.. Byli w Kotlinie Jeleniogórskiej, nad morzem, na Mazurach, w Biskupinie. Organizowane są również wyjazdy do kina, teatru i na basen.

Szkoła wychodzi z różnymi inicjatywami służącymi integracji społeczności szkolnej i lokalnego środowiska. W tradycję szkoły wpisały się takie imprezy, jak: choinka szkolna, ślubowanie klasy pierwszej, Święto Niepodległości, Dzień Edukacji Narodowej, Wigilijny Opłatek, Dzień Babci i Dziadka, zimowisko, Andrzejki, Dzień Dziecka, Dzień Samorządności i inne. Od 2001 roku realizowane są projekty edukacyjne. Oto niektóre z nich: Dni Ziemi, Dni Zdrowia, Przeciw agresji, Dzień Europy – Bawmy się, Z kulturą na ty, Myśląc – Ojczyzna, Tydzień Ekologiczny, Drzewa i krzewy Polski, Rok 2010 rokiem Fryderyka Chopina.

Ciekawe inicjatywy i działania podejmuje Rada Rodziców. Jej przewodniczącą jest Anna Klimczak. Rada Rodziców jest m.in. współorganizatorem choinki szkolnej, Dnia Patrona, Dnia Dziecka, a także fundatorem nagród dla uczniów biorących udział w szkolnych konkursach oraz nagród na koniec roku szkolnego za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Od 2008 roku najlepszy absolwent szkoły otrzymuje statuetkę Kornel. Za znaczące osiągnięcia sportowe uczniowie otrzymują statuetkę Kornelek.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą uczęszczać na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjne, terapię pedagogiczną, logopedię. Szkoła oferuje również zajęcia dla uczniów zdolnych. Są to koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, taneczne, sportowe, językowe.

W szkole realizowane są projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: Pływać każdy może – projekt nauki i doskonalenia pływania, Organizacja rajdów rowerowych, imprez rekreacyjnych, Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III. Zajęcia te uatrakcyjniają i wzbogacają życie szkolne.

Szkoła prowadzi swoją stronę internetową, na której można znaleźć najważniejsze informacje o placówce, relacje z aktualnych wydarzeń i uroczystości, a także obejrzeć galerię zdjęć.

W latach 2003 – 2005 przeprowadzono remont szkoły – wymieniono okna, drzwi dokonano termomodernizacji obiektu i zmiany ogrzewania z węglowego na olejowe, położono płytki, cały obiekt wymalowano. Sukcesywnie szkoła jest doposażana w nowe meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne. Wszyscy zabiegają, aby szkoła była miejscem, do którego uczniowie chętnie przychodzą i czują się bezpiecznie.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA