GOLINA. Ślubowanie pierwszoklasistów

IS_slubowanie i spotkanie z rodzicami 010

W Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie, kierowanym przez dyrektora Jana Kasprzaka, odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2011/12 zebranie z rodzicami, które połączone było ze ślubowaniem pierwszoklasistów. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu szkolnego dyrektor życzył uczniom samych sukcesów. Życzenia skierowała do nich także przewodnicząca Rady Rodziców Krystyna Musialik. Po złożeniu ślubowania pierwszoklasiści odebrali z jej rąk „szczęśliwe długopisy”.

Rodzice mieli możliwość obejrzenia pracy uczniów gimnazjum. W krótkim przeglądzie wystąpiły śpiewające i tańczące dziewczęta oraz kabaret INNI. Tę część spotkania prowadziła uczennica Patrycja Owczarek i nauczycielka Irena Elantkowska.

Na wywiadówce klas II i III dyrektor Ewa Kasprzyk omówiła wyniki ostatniego egzaminu gimnazjalnego, zwracając uwagę na fakt, że wyniki ponad średnią województwa i kraju osiągnęły te klasy, których uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych.

Na spotkaniu nowej Rady Rodziców ukonstytuował się nowego zarząd. Tworzą go: przewodnicząca – Krystyna Musialik, zastępca – Wioletta Kępska, sekretarz – Katarzyna Antkowska. W Komisji Rewizyjnej są: Ilona Tomczak, Joanna Jakubowska, Elżbieta Szmajdka.

Bogumiła Staszak

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA