Kandydat do Sejmu MAREK STANISŁAW TOMICKI. NR 2 na liście PSL

Marek Tomicki

Dyrektor Zespołu Szkół w Bogusławicach. Członek Rady Naczelnej PSL, wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL w Kole, prezes Zarządu Gminnego PSL w Babiaku. Wykształcenie: doktor nauk o kulturze fizycznej. Prowadzi własne gospodarstwo rolne o powierzchni 24 ha z nastawieniem na produkcję roślinną. Propaguje zdrową żywność (gospodarstwo ekologiczne). Jest działaczem OSP oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Strona internetowa  www.marektomicki.kwpsl.pl
Kariera polityczna/zawodowa:

Praca zawodowa
Od 1979 r. do 1990 r. – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Bogusławicach.
Od roku 1990 do chwili obecnej pełnię funkcję dyrektora szkoły. Obecnie jest to Zespół Szkół w Bogusławicach (oddział przedszkolny, szkoła podstawowa i gimnazjum).
W 2003 roku otrzymałem stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Ukończone studia:
• Studium Wychowania Przedszkolnego w Koninie, 1982 r.
• Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku, trener II klasy w lekkiej atletyce, 1994 r.
• Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku, magister wychowania fizycznego, 1996 r.
• Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, doktor nauk o kulturze fizycznej, 2008 r.
Studia podyplomowe:
• „Menedżer Oświaty”, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie (1995 r.)
• „Zastosowanie informatyki dla nauczycieli”, Politechnika Łódzka (1999 r.)
• „Biomechanika w korekcji wad postawy ciała. Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna” Politechnika Wrocławska (2001 r.)
Z mojej inicjatywy w 1997 r. powstał przy szkole w Bogusławicach Uczniowski Klub Sportowy „Maraton”. Od początku pełnię funkcję prezesa UKS. Celem Klubu jest nie tylko organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, angażowanie ich do różnych form aktywności ruchowej, ale również organizowanie i prowadzenie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, przede wszystkim ze środowiska wiejskiego. Dzięki tej działalności już ponad trzy tysiące dzieci z rodzin wiejskich i małych miasteczek mogło z nami wyjechać na atrakcyjny wypoczynek letni, za niewielką odpłatnością rodziców.
Dzięki współpracy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Maraton” z Ministerstwem Sportu dzieci wiejskie biorą udział w bezpłatnej nauce pływania. W latach 2009 i 2010 z programu skorzystało 150 dzieci.
Działalność samorządowa
1994 – 1998 radny Rady Gminy Babiak;
I kadencja 1998 – 2002 radny Rady Powiatu Kolskiego, członek Zarządu;
II kadencja 2002 – 2006 radny Rady Powiatu Kolskiego, przewodniczący Rady;
III kadencja 2006 – 2010 radny Rady Powiatu Kolskiego, przewodniczący Rady;
IV kadencja 2010 – 2014 radny Rady Powiatu Kolskiego, przewodniczący Rady.
Działalność w PSL
Od 1999 r. do chwili obecnej – prezes Zarządu Gminnego PSL w Babiaku. Organizacja liczy obecnie ponad 300 członków.
Od roku 2008 do chwili obecnej – wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL w Kole.
Od 2008 r. do chwili obecnej – członek Rady Naczelnej.
Od wielu lat wspieram listę PSL w wyborach parlamentarnych:
2001 Kandydat do Sejmu RP, pozycja na liście – 16, liczba otrzymanych głosów – 1264;
2004 Kandydat do Parlamentu Europejskiego, pozycja na liście – 10, liczba otrzymanych głosów -1791
2005 Kandydat do Senatu RP, liczba otrzymanych głosów – 23654;
2007 Kandydat do Senatu RP, liczba otrzymanych głosów – 44464;
2009 Kandydat do Parlamentu Europejskiego, pozycja na liście – 2, liczba otrzymanych głosów – 4569
Za swoją dotychczasową pracę zawodową i społeczną otrzymałem następujące nagrody i wyróżnienia:
• Nagroda Ministra Edukacji Narodowej I stopnia: 2007r.
• Nagroda Kuratora Oświaty: 1985r., 1995r.
• Nagroda od organu prowadzącego szkołę: 1997r., 1998r., 2004r., 2009r., 2010 r.
• Nagroda Dyrektora Szkoły: 1987r., 1988r., 1989r.
• Brązowy Krzyż Zasługi – 1986r., przyznany przez Przewodniczącego Rady Państwa
• Medal za Zasługi w Rozwoju Sportu Szkolnego – 1988r., przyznany przez Zarząd Wojewódzki Szkolnego Związku Sportowego w Koninie,
• Honorowa Odznaka za Zasługi w Sporcie Szkolnym – 1991 r., przyznana przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie,
• Złota odznaka „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju” – 2001r., przyznana przez Zarząd Wojewódzki LOK w Poznaniu,
• Odznaka „Przyjaciel Dziecka” – 2002r., przyznana przez Oddział Okręgowy TPD w Koninie,
• brązowy medal „ Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju” – 2002r., przyznany przez Zarząd Główny LOK w Warszawie,
• srebrna odznaka „Zasłużony Działacz TPD” – 2004r., przyznana przez Zarząd Główny TPD w Warszawie,
• odznaka honorowa „Zasłużony dla rolnictwa” – 2004r., przyznana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
• statuetka „Partner Inicjatyw” – 2005r., przyznana przez Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” ,
• tytuł „Belfra Roku 2006” w plebiscycie Przeglądu Konińskiego – 2006r.
• w konkursie „NAUCZYCIEL ROKU 2008” organizowanym przez Głos Nauczycielski i Ministerstwo Edukacji Narodowej znalazłem się wśród trzynastu nominowanych – wyróżnionych nauczycieli – 2008r.
• Złota Odznaka „za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” – 2008r., przyznana przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą,
• odznaka „Za zasługi dla Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych” – 2008r., przyznana przez Zarząd Główny ZKRPiBWP w Warszawie,
• Złota Odznaka Honorowa za szczególne zasługi dla Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów – 2009r., przyznana przez zarząd Główny PZERiI w Warszawie.

Prywatnie/zainteresowania:
Prowadzę własne gospodarstwo rolne o powierzchni 24 ha z nastawieniem na produkcję roślinną, propaguję i wdrażam na rynek zdrową żywność (gospodarstwo ekologiczne).
Prowadzę również pasiekę.
Jestem działaczem OSP oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

(KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA