GOLINA. Koalicja loves Anna

Klub Radnych ,,Koalicja” złożył wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie odwołania z pełnionej funkcji przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Kapturskiej. Podobno 9 radnych ma wniosek poprzeć, a 6 być przeciw.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA