GOLINA. Prali brudy

Podobno na komisji Rady Miejskiej przed sesją nadzwyczajną prano brudy. Nie wiadomo jakie, bo postanowiono, aby dziennikarze nic o tym nie wiedzieli, a tym samym nic nie wiedziała opinia publiczna. Szacujemy, że wyprano 2 kg 350 g brudów. Zostały jeszcze 3 tony 450 kg.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA