WYBORY 2011. Ruch antyklerykalny na salonach

Po raz pierwszy po przemianach demokratycznych w Polsce ruch antyklerykalny skupiony w Ruchu Palikota będzie miał tak silną reprezentację w Sejmie. Warto postawić sobie pytanie, dlaczego tak się stało. Dlaczego kilka lat po śmierci Jana Pawła II właśnie tak jednoznaczny ruch antyklerykalny jest trzecią siłą polityczną w jego Ojczyźnie. Postać Palikota – bogacza i cynicznego filozofa – wyjaśnia tylko częściowo ten fenomen. Współczesna tendencja do łatwego i luzackiego stylu życia tylko częściowo wyjaśnia ten fenomen. Podobnie propaganda antykościelna. Pełnie wyjaśnienie musi poprzedzić odpowiedź na pytanie, na ile silny jest Kościół ludowy, społeczny, skromny i ludzko uwrażliwiony, a na ile ten, który jest jego przeciwieństwem.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA