NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ”. Zdzisław Nowakowski nieznany i znany

Gdyby zapytać zapytać 100 mieszkańców Konina, kto to jest Zdzisław Nowakowski, zapewne jedynie pojedyncze osoby potrafiłyby odpowiedzieć, że to przewodniczący Zarządu Regionu Konińskiego NSZZ ,,Solidarność”. I to mówi samo za siebie.

A oto cały Zarząd (podajemy za oficjalną stroną związku):

Przewodniczący Oddziałów Powiatowych

Turek: Kałużny Andrzej – KWB Adamów S.A.
Koło: Nawrocki Maciej – Zakłady Mięsne w Kole
Słupca: Grajek Edward – Emeryt

Regionalna Komisja Rewizyjna 2010-2014

Przewodniczący: Majewski Tomasz – FUGO SA
Z-ca przewodniczącego: Kuchciak Grzegorz – ZE PAK SA
Sekretarz: Ziółkowski Janusz – KWB Konin
Członek:
Liśkiewicz Piotr – KWB Konin
Członek: Perliński Roman – ZE PAK SA
Członek: Ryczyński Zbigniew – Zespół Szkół Ogólnokształcących
Członek: Sikorski Andrzej – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Skład Prezydium 2010-2014

Zastępca przewodniczącego: Rutkowski Roman
Drugi zastępca przewodniczącego: wakat
Członek prezydium: Kukulski Bogdan
Członek prezydium: Gadomski Zdzisław

Zarząd Regionu 2010-2014

Boksa Zdzisław – Emeryt
Borkiewicz Paweł – Spółdzielnia Mieszkaniowa Zatorze
Chojnacki Roman – Elektrownia Adamów
Gadomski Zdzisław – KWB Adamów
Grochowski Krzysztof – KWB Konin
Jóźwiak Jadwiga – Saint Gobain Abrasives
Kaczmarek Marta – Bank PKO BP
Kałużny Andrzej – KWB Adamów
Kolasniewski Jerzy – Fugo SA
Kompanowski Marek – Zakłady Mięsne Koło
Kukulski Bogdan – Mostostal Słupca
Kulczak Zbigniew – KWB Konin
Ładowski Remigiusz – Roltrans International Polska
Matuszak Grzegorz – KWB Konin
Mielcarek Radosław – Spółdzielnia Inwalidów “Przyjaźń”
Nowakowski Zdzisław Przewodniczący ZR
Otremba Edyta – Oświata Konin
Puszkiewicz Jadwiga – Wojewódzki Szpital Zespolony
Rutkowski Roman – Energetyka Kaliska
Skieresz Artur Huta – Aluminium Konin
Śliwka Marek – Kopalnia Soli Kłodawa
Wawrzyniak Bronisław – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole
Zgarda Tomasz – Huta Aluminium Konin

Zdzisław Nowakowski, ur. 19 IV 1952 w Koninie. Ukończył Technikum Hutnicze w Koninie (1988). Od 1970 zatrudniony w KWK w Zabrzu; od 1973 w Hucie Aluminium Konin. 1976-1988 działacz niezależnego ruchu wydawniczego. Od 1977 kolporter pisma KSS KOR „Robotnik” (z Andrzejem Krzyżańskim).

1980-1982 uczestnik strajków pracowniczych na terenie huty. Od 10 X 1980 członek KZ „S” tej huty. Po 13 XII 1981 kolporter na terenie huty niezależnych wydawnictw regionalnych oraz ogólnopolskich (w specjalnie uszytych kamizelkach przenosił do zakładu książki, gazety, ulotki, znaczki, cegiełki). Uczestnik zbiórek pieniędzy na rzecz represjonowanych w stanie wojennym i ich rodzin, nieformalny skarbnik. Za udział w strajku 13 XII 1981 przeniesiony karnie do Wydz. Elektrolizy; po 1,5 mies. przywrócony do pracy na poprzednim stanowisku ze względu na pogorszenie stanu zdrowia. 14 XII 1982 zatrzymany (wraz z in. pracownikami) po udziale w strajku na terenie huty w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego; pobity podczas przesłuchania w WUSW w Koninie. 1988-1992 uczestnik spotkań w ramach Klubu Ład i Wolność w Koninie.

W 1989 członek Miejskiego KO i Wojewódzkiego KO. Od 12 V 1989 członek KZ po ponownej legalizacji „S”. Od 1992 w ZR „S” w Koninie. 1998-2002 radny Miasta Konin i szef klubu AWS Miasta Konin. 2004-2006 członek Zarządu Klubu Sportowego Aluminium Konin. Od 23 IV 2004 przewodniczący KZ „S” w Hucie Aluminium Konin. Od 4 VI 2004 przewodniczący ZR „S” w Koninie.

(źródło: Encyklopedia Solidarności, autor Marta Szczesiak-Ślusarek)