RZGÓW. Nagrody dla nauczycieli

Na sesji Rady Gminy wręczono nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Otrzymali je: Stanisław Górka – dyrektor Gimnazjum w Rzgowie, Katarzyna Grabka – nauczyciel Gimnazjum w Rzgowie, Mirosława Matuszak – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie, Maria Janiak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Osieczy, Jadwiga Maciejewska – nauczyciel Zespołu Szkół w Sławsku, Anna Biernacka – dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Dorota Ertman – dyrektor biblioteki.

Wybrano też ławników sądowych na kadencję 2012 – 2015. Ławnikiem Sądu Rejonowego w Koninie została Anna Rek, ławnikiem Sądu Okręgowego w Koninie – Mariola Budzińska-Siepka.