KONIN, POWIAT KONIŃSKI. Młodzi Europejczycy

DSC04016

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan jest głównym organizatorem konkursu wiedzy „Wielkopolska w Unii Europejskiej”, którego patronat honorowy objął Poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Siwiec oraz Posłowie na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski i Romuald Ajchler. Konkurs, którego celem jest upowszechnianie wśród młodych ludzi wiedzy na temat Unii Europejskiej, w tym prezydencji, którą sprawujemy od lipca br., Wielkopolski i samorządu terytorialnego, skierowany został dla uczniów szkół gimnazjalnych z obszaru województwa wielkopolskiego, w tym z powiatów: gnieźnieńskiego, wągrowieckiego, wrzesińskiego, słupeckiego i po raz odbył się na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego.

W dniach 25 – 26 października został przeprowadzony I etap konkursu – eliminacje szkolne. Z terenu Konina zgłosiły się trzy gimnazja, a mianowicie: Publiczne Gimnazjum im. I. Sendler w Kramsku, Gimnazjum nr 7 w Koninie im. gen. W. Sikorskiego oraz Gimnazjum nr 5 w Koninie im. J. Kochanowskiego. I etap konkursu, spośród 62 zgłoszonych uczestników, wyłonił z każdego gimnazjum po trzech najlepszych młodych europejczyków, którzy uzyskali największą ilość punktów.

II etap – półfinał odbędzie się do 18 listopada w Kolegium Europejskim im. Jana Pawła II , w którym zostanie przeprowadzona formuła odpowiedzi na 40 pytań testowych.

Konin reprezentować będą:

  • Z gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku : Aleksandra Bańka, Kamil Chatłas, Anna Kubicka;
  • Z gimnazjum nr 7 w Koninie: Estera Kalinowska, Anna Głowniak, Aleksandra Woźniak;
  • Z gimnazjum nr 5 w Koninie: Mateusz Borowiak, Michał Gorgolewski, Mikołaj Lewandowski.

Do III etapu konkursu zakwalifikowanych zostanie 6 najlepszych uczestników półfinału. Na finalistów czekają cenne nagrody w postaci stypendiów finansowych, ufundowanych przez Marka Siwca – Posła do Parlamentu Europejskiego, Tadeusza Tomaszewskiego – Posła na Sejm RP, Radnych Lewicy Miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego. Dodatkowo finaliści, którzy zajmą od 4 do 6 miejsca zostaną zaproszeni przez euro deputowanego Marka Siwca na wyjazd studyjny do Brukseli. Wszyscy finaliści otrzymają nagrody rzeczowe w postaci publikacji i multimediów dotyczących tematyki Wielkopolski i Unii Europejskiej.

Poza tym finalista z najwyższą punktacją, reprezentujący miasto Konin i powiat koniński, otrzyma stypendium prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego.

Koordynatorem konkursu na terenie Konina i powiatu konińskiego jest biuro poselskie eurodeputowanego Marka Siwca w Koninie, które reprezentuje Sylwia Przybyła.

SP

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA