POLITYKA. Eugeniusz Grzeszczak: od prezesa GS do wicemarszałka Sejmu

Klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego wybrał Eugeniusza Grzeczaka na kandydata na wicemarszałka Sejmu. To kolejny krok w karierze byłego prezesa Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” w Strzałkowie. Nikt inny w regionie konińskim nie ma tak bogatego doświadczenia samorządowego i politycznego. Grzeszczak był starostą słupeckim i wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, poznał osobiście życie senatora i posła. Ma bardzo duże wpływy w powiecie słupeckim. Konińska Gazeta Internetowa nazwała nawet tę część województwa Grzeszczakowem.