GRODZIEC (BISKUPICE). Z tężyzną fizyczną średnio, z satysfakcją dyrektora lepiej

Ze sprawozdania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Generała Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach Ryszarda Kaczmarka dotyczącego działań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w tej placówce oświatowej wynika, że ,,sprawność fizyczna uczniów jest na średnim poziomie”.

Potwierdził to Test Sprawności Fizycznej przeprowadzony i opracowany przez Waldemara Kurzawę, który w szkole prowadzi zajęcia rekreacyjno-sportowe. Dyrektor podkreślił przy tym: – Z satysfakcją należy stwierdzić, że stan fizyczny uczniów systematycznie ulega poprawie w stosunku do wyników z poprzednich lat.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA