KLECZEW. Złote gody

normal_91e4147f6db2993f01fea0e02bbaffe97c5c66a3

Dziękuję Ci żono (mężu), za to wszystko co uczyniłaś(łeś), że nasze małżeństwo jest zgodne, szczęśliwe i trwałe”. Wyrazy wdzięczności za zgodność i trwałość związku małżeńskiego składali sobie wzajemnie Jubilaci, którzy od 50 lat dzielą ze sobą troski i radości codziennego życia. Z okazji złotych godów mieszkańcy gminy Kleczew otrzymali medale przyznane przez Prezydenta RP.

50.rocznicę ślubu świętowali w bieżącym roku: Krystyna i Józef Goleniowie z Kleczewa, Józefa i Jerzy Kamyszkowie z Kleczewa, Regina i Leon Kościelscy z Budzisławia Kościelnego, Alina i Kazimierz Krzemińscy z Kleczewa, Marianna i Józef Kwiatkowscy ze Złotkowa, Filomena i Stanisław Kwiatkowscy z Kleczewa, Stanisława i Eugeniusz Młodzińscy z Kleczewa, Barbara i Zenon Stroiwąsowie z Kleczewa, Zofia i Edmund Szatkowscy ze Złotkowa, Irena i Józef Świdlikiewiczowie ze Zberzynka, Anna i Stanisław Trzewiczyńscy z Kleczewa, Jadwiga i Zdzisław Trzymkowscy ze Sławoszewa oraz Marianna i Jan Wiśniewscy z Kalinowca.
Na mocy ustawy z dnia 16.10.1992 roku osoby, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, są nagradzane w naszym kraju medalem przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek prezydenta miasta, burmistrza miasta i gminy, wójta gminy.
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew Marek Wesołowski i Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Trzewiczyński udekorowali medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przybyłych na tę uroczystość Jubilatów. Włodarze miasta gratulując „złotym parom” jubileuszu zaakcentowali, że nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać. Wyrazili podziw i uznanie dla wzajemnego zrozumienia, pracy dla dobra założonej rodziny a także przekonanie, że są wzorem dla przyszłych pokoleń. Bohaterowie uroczystości nie kryli wzruszenia.
Świętowaniu dopełnił toast wzniesiony lampką szampana, przygotowano słodki poczęstunek, a w dobry nastrój wprowadził wszystkich występ zespołu Klubu Seniora „Złota Jesień”. Jubilatom składamy życzenia pogody ducha, zdrowia oraz życzliwej opieki najbliższych na kolejne lata wspólnego życia.

(źródło: Urząd Miejski w Kleczewie)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA