RYCHWAŁ (KUCHARY KOŚCIELNE). Pasowanie na przedszkolaków

IS_IMG_0523

W Kucharach Kościelnych 8 listopada był dniem wyjątkowym. W tym dniu 25 dzieci uczestniczyło w pasowaniu i zostało przyjętych w poczet przedszkolaków. W niezwykle miłej atmosferze rodzice i zaproszeni goście mogli uczestniczyć w uroczystości, która symbolicznie kończyła okres adaptacji przedszkolnej dzieci. Częścią kulminacyjną wydarzenia był program artystyczny, w którym maluchy śpiewały, tańczyły i odgrywały role. Uroczystość skończyła się mianowaniem na przedszkolaka oraz wręczeniem pamiątkowych dyplomów i upominków.

Była to także szczególna okazja do spotkania i podziękowania ze strony rodziców władzom gminnym (z burmistrzem Stefanem Dziamarą i sekretarz Ewą Jędrzejczak na czele) za trud tworzenia punktu przedszkolnego. Tego typu wydarzenie pokazało z pewnością zwiększający się stopień integracji społecznej i samoorganizacji mieszkańców Gminy Rychwał, do czego przyczyniło się utworzenie punktu przedszkolnego.

,,Bajkowa kraina’’ – punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych powstał w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Beneficjentem projektu jest Gmina Rychwał.