OGŁOSZENIE. Gmina Wierzbinek – sprzedaż nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Chlebowo

——————————————————————————————————————————

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY WIERZBINEK

Wójt Gminy Wierzbinek ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Chlebowo będących własnością Gminy Wierzbinek oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi działek: 161/3 o powierzchni 0,1047 ha, 161/4 o powierzchni 0,1176 ha, 161/5 o powierzchni 0,0958 ha, 161/6 o powierzchni 0,0998 ha, 161/7 o powierzchni 0,1085 ha, 161/8 o powierzchni 0,1085 ha, 161/9 o powierzchni 0,1053 ha oraz 161/10 o powierzchni 0,1286 ha.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wierzbinku numer: 34 8558 0008 0000 0231 0015 8873 najpóźniej do dnia 21 grudnia 2011r. wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej od danej nieruchomości tj.:

 1. dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/3 wadium wynosi 692,05 zł;
 2. dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/4 wadium wynosi 777,35 zł;
 3. dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/5 wadium wynosi 633,25 zł;
 4. dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/6 wadium wynosi 629,75 zł;
 5. dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/7 wadium wynosi 684,65 zł;
 6. dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/8 wadium wynosi 684,65 zł;
 7. dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/9 wadium wynosi 664,45 zł;
 8. dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/10 wadium wynosi 811,45 zł.

Przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 28 grudnia 2011r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbinku o następujących godzinach:

 1. dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/3 – godz. 800;
 2. dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/4 – godz. 815;
 3. dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/5 – godz. 830;
 4. dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/6 – godz. 845;
 5. dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/7 – godz. 900;
 6. dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/8 – godz. 915;
 7. dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/9 – godz. 930;
 8. dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/10 – godz. 945.

Ceny wywoławcze dla poszczególnych nieruchomości są następujące:

 1. dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/3 cena wywoławcza wynosi 13 841,00 zł;
 2. dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/4 cena wywoławcza wynosi 15 547,00 zł;
 3. dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/5 cena wywoławcza wynosi 12 665,00 zł;
 4. dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/6 cena wywoławcza wynosi 12 595,00 zł;
 5. dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/7 cena wywoławcza wynosi 13 693,00 zł;
 6. dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/8 cena wywoławcza wynosi 13 693,00 zł;
 7. dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/9 cena wywoławcza wynosi 13 289,00 zł;
 8. dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/10 cena wywoławcza wynosi 16 229,00 zł.

Wójt Gminy Wierzbinek zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z uzasadnionych przyczyn, o czym niezwłocznie poinformuje w formie właściwej do ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela P. Joanna Szczepankiewicz pod nr tel. (63) 2611380, pok.13b w godz. 800 -1500.

——————————————————————————————————————————