ZAROBKI. Gmina Kramsk – nauczyciele

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w gminie Kramsk w okresie IX 2010-VIII 2011 (bez narzutów na wynagrodzenia oraz dodatku wiejskiego i mieszkaniowego) wynosiło: stażysta – 2.446,82 zł, nauczyciel kontraktowy – 2.715,97 zł, nauczyciel mianowany – 3.523,42 zł, nauczyciel dyplomowany – 4.502,15 zł.

(źródło: Analiza systemu oświatowego gminy Kramsk)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA