POZNAŃ, KONIN. Bulwary Nadwarciańskie – najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce

Miasto Konin otrzymało Grand Prix Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu – organizowanego pod hasłem “Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce” – za realizację projektu pt. “Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych – Bulwar Nadwarciański w Koninie” .
W uzasadnieniu komisji oceniającej, za najważniejszy atut prezentowanej przestrzeni publicznej uznano wysoką rolę społeczną, jaką bulwary pełnią w procesie reintegracji starej i nowej części Konina oraz ich znaczenie w systemie Wielkiej Pętli Wielkopolski. Kapituła konkursu doceniła także doskonale przygotowane materiały, prezentujące całość przeprowadzonych działań – od pomysłu do realizacji, a także kolejne ich etapy” – poinformował sekretarz konkursu dr inż. arch. B. Kaźmierczak.

Jury przewodniczył prezes Poznańskiego Oddziału SARP Eugeniusz Skrzypczak. Wyróżnienia otrzymały miasta: Wolsztyn i Poznań.

Prezentacja laureatów oraz uroczyste wręczenie dyplomów honorowych przez wicemarszałka województwa wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka oraz przewodniczącego kapituły konkursu prezesa SARP w Poznaniu Eugeniusza Skrzypczaka  - nastąpi podczas Dnia Urbanisty na Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA 2012, które odbędą się w dniach 24 – 27 stycznia 2012 roku w Poznaniu.

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie Oddziału Poznańskiego TUP http://tup.poznan.pl

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA