KONIN. Kadry dla turystyki

IS_008

Kolejna grupa osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo ukończyła dwumiesięczny kurs z zakresu turystyki i agroturystyki, zorganizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie. Był on finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Panie i jeden pan, mieszkańcy rejonu konińskiego (od gminy Wilczyn do gminy Kościelec) mieli możliwość lepszego poznania walorów turystycznych wschodniej części Wielkopolski. Ponadto zaoferowano im naukę języka angielskiego, zajęcia z rachunkowości i komputerów, aktywnego poszukiwania pracy, a także z zakresu psychologii, mające na celu m.in. wzmocnienie pozytywnego obrazu siebie i nastawienia ukierunkowanego na wykorzystywanie możliwości życiowych. Uczestniczki podkreślały, że dodatkową wartością było nawiązanie cennych znajomości, które zapewne będą podtrzymywane. Koordynator projektu Anna Lewandowska wręczyła wszystkim certyfikaty ukończenia kursu, życząc pozytywnego ułożenia spraw w obszarze zawodowym.


 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA