WIERZBINEK. Ślubowanie radnego i krytyka służby zdrowia

IS_013

Jan Sadowski, radny-elekt, na wczorajszej sesji Rady Gminy złożył ślubowanie, dodając słowa: ,,Tak mi dopomóż Bóg”. Lokalny parlament przyjął stawki podatków na 2011 rok. Zajął się też służbą zdrowia. A z tą nie jest najlepiej, o czym najlepiej świadczy na fakt, że na ok.8 tysięcy mieszkańców z medycznej pomocy, która funkcjonuje na terenie gminy korzysta jedynie …trochę ponad 50 procent. W dyskusji podnoszono, że bardzo trudno uzyskać skierowanie na badania diagnostyczne i laboratoryjne, nie zawsze w godz. od 8.00 do 18.00 lekarze są dostępni i czasami trzeba odchodzić z kwitkiem. Doktor Jerzy Walczak z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sadlnie zapewnił, że w okresie miesiąca – dwóch zostanie zatrudniony kolejny lekarz i sytuacja ulegnie poprawie.

Cena 1 kwintala żyta, będąca podstawą obliczenia podatku rolnego, została obniżona z 74,18 zł do 40 zł. Stawka za 1m kw. budynku mieszkalnego to 0,40 zł, od działalności gospodarczej – 14,00 zł.

Radny Jan Sadowski podziękował tym wszystkim, którzy w wyborach poparli jego osobę. I podkreślił: To wyborcy są zwycięzcami, ja tylko końcowym finałem.

O tym, że dobra praca urzędnika jest w lokalnej społeczności doceniana, świadczą słowa radnego Bogdana Woźniaka. Zgłosił on wniosek o …podwyżkę w wysokości 300 zł dla Małgorzaty Kozickiej, za zaangażowanie i pomoc przy różnego rodzaju uroczystościach i imprezach, w tym meczach piłki nożnej.


 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA