POZNAŃ, KONIN, KAZIMIERZ BISKUPI. Przedsiębiorczość społeczna

IS_058

Po raz pierwszy na listopadowych Targach Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2011 w Poznaniu organizowane były II Targi Przedsiębiorczości Społecznej. Było to wydarzenie integrujące różnorodne środowiska, m.in.: organizacje obywatelskie, samorządy lokalne, powiatowe i regionalne, przedsiębiorców społecznych, przedstawicieli administracji publicznej i przedstawicieli biznesu. Tego rodzaju aktywność społeczną wspierają także Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Z kolei w ramach Zakładów Aktywności Zawodowej (w Wielkopolsce jest ich 9) swoją ofertę przedstawił ZAZ w Posadzie (gmina Kazimierz Biskupi) prowadzony przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – Oddział Terenowy w Koninie.

Jak powiedziała Iwona Balcerzak, Zakład zatrudnia liczną grupę osób z grupą inwalidzką, zapewniając im tym samym nie tylko środki finansowe, ale też aktywizację i możliwość realizacji w obszarze zawodowym. ZAZ organizuje konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, świadczy usługi poligraficzne i reklamowe, zajmuje się pielęgnacją terenów zielonych i rękodziełem.

Na targach dyskutowano o szeroko rozumianej gospodarce społecznej i ekonomii solidarności, kapitale ludzkim, aktywności obywatelskiej. Podstawowy wniosek jest jeden: każdy człowiek ma wartość także w obszarze pracy i należy tworzyć jak najszersze możliwości zagospodarowania tego kapitału ludzkiego.