KRAMSK. Zamiar likwidacji 5 szkół

Na XIII sesji Rady Gminy Kramsk, 30 listopada, lokalny parlament podjął uchwały dotyczące zamiaru likwidacji 5 szkół oraz zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Wysokiem. Nie było tak łatwo. Dwie z uchwał przeszły zaledwie jednym głosem.

Wyniki głosowania uchwał oświatowych.

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Licealnego w Kramsku. ,,Za” - 9 głosów,  „przeciw” - 6 głosów, „wstrzymujące się” - 0 głosów.

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bilczewie. „Za” - 7 głosów, „przeciw” - 6 głosów, „wstrzymujące się” - 2.

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Święćcu. „Za” - 8 głosów, „przeciw” - 5 głosów, „wstrzymujące się” - 2.

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Helenowie Drugim. „Za” - 8 głosów, „przeciw” - 5 głosów, „wstrzymujące się” - 2.

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Patrzykowie. „Za” - 7 głosów, „przeciw” - 6 głosów, „wstrzymujące się” - 2.

Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Wysokiem. „Za” - 11 głosów, „przeciw” - 3,  „wstrzymujące się” - 1.