KRZYMÓW. Pod ścianą

Samorząd gminy Krzymów stanął pod finansową ścianą. Bez reorganizacji sieci szkół od 2013 – 2014 roku gminie grozi zapaść budżetowa – wynika z analizy systemu oświatowego przeprowadzonej przez specjalistów z Poznania. Proponują oni kilka wariantów rozwiązań. Pojawia się w nich postulat likwidacji szkół podstawowych w Borowie, Głodnie i Smólniku.

Obliczenia jednoznacznie wskazują, że dopłaty do oświaty z budżetu Gminy będą rosły. Osiągną one w niedługim czasie ponad 4 mln zł, a wydatki na oświatę będą stanowiły ponad 55% dochodów budżetu Gminy.

Spowoduje to ograniczenie środków na inwestycje oraz brak możliwości wyasygnowania wkładu własnego przy realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej (a od 2014 jest nowe duże rozdanie funduszy unijnych). Pozostawienie bez zmian obecnej sytuacji oświatowej ograniczy też do zera możliwości kredytowe gminy.

Pełny raport do przeczytania tutaj