KRZYMÓW. Pod ścianą

Samorząd gminy Krzymów stanął pod finansową ścianą. Bez reorganizacji sieci szkół od 2013 – 2014 roku gminie grozi zapaść budżetowa – wynika z analizy systemu oświatowego przeprowadzonej przez specjalistów z Poznania. Proponują oni kilka wariantów rozwiązań. Pojawia się w nich postulat likwidacji szkół podstawowych w Borowie, Głodnie i Smólniku.

Obliczenia jednoznacznie wskazują, że dopłaty do oświaty z budżetu Gminy będą rosły. Osiągną one w niedługim czasie ponad 4 mln zł, a wydatki na oświatę będą stanowiły ponad 55% dochodów budżetu Gminy.

Spowoduje to ograniczenie środków na inwestycje oraz brak możliwości wyasygnowania wkładu własnego przy realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej (a od 2014 jest nowe duże rozdanie funduszy unijnych). Pozostawienie bez zmian obecnej sytuacji oświatowej ograniczy też do zera możliwości kredytowe gminy.

Pełny raport do przeczytania tutaj

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA