WIERZBINEK. Radosny świat przedszkolaka

Gmina Wierzbinek pozyskała dofinansowanie na realizację projektu „Radosny świat przedszkolaka w gminie Wierzbinek”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekt będzie realizowany w okresie dwóch lat, od 02.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

W ramach projektu zostanie uruchomiony nowy oddział przedszkolny w Gminnym Przedszkolu w Sadlnie oraz oddział przedszkolny w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Morzyczynie. Oddziały funkcjonować będą w okresie od 01.03.2012 r. do 31.12.2013 r., z przerwą wakacyjną w lipcu w następujących godzinach:
- Oddział w Sadlnie: w godz. od 13:00 do 18:00, przez 5 dni w tygodniu dla 15 dzieci.
- Oddział w Morzyczynie: w godz. od 08:30 do 13:30, przez 5 dni w tygodniu dla 12 dzieci.

Wszystkie zajęcia będą bezpłatne. Dzieciom zostanie zapewnione wyżywienie oraz zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia taneczne, zajęcia ruchowe, zajęcia plastyczne. Przedszkolaki otrzymają niezbędne materiały oraz pomoce do zajęć, a także stroje do tańca. Dodatkowe zajęcia uruchomione zostaną również bezpłatnie dla dzieci już chodzących do przedszkola w Sadlnie.

W ramach projektu wyremontowane zostaną pomieszczenia przeznaczone na przedszkole oraz zakupione niezbędne wyposażenie, zabawki oraz pomoce naukowe.

Zapisy do przedszkola będą odbywać się w lutym 2012 r. w Urzędzie Gminy w Wierzbinku. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać u Radosława Wietrzykowskiego pod numerem telefonu: (63)2611380.