KONIN. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich – wyjazd na ,,Opowieść wigilijną”

LOGO TIO1

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, ul. PCK 13 przygotowało z okazji Mikołajek niespodziankę dla ok. 500 dzieci i młodzieży z 17 świetlic socjoterapeutycznych, w postaci wyjazdu do Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie, na spektakl pt. „Opowieść wigilijna”, na podstawie opowiadania Karola Dickensa. Projekt edukacji teatralnej współfinansował Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich Koninie realizuje od 10 lat projekt pt. „Bezpieczeństwo w rodzinie”, w następujących formach:
- bezpłatnym poradnictwie prawnym, psychologicznym, pedagogicznym i socjalnym
- zajęciach dla ofiar przemocy domowej, z programem rozwoju świadomości i kształtowania ważnych umiejętności społecznych
- zajęciach korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy, z programem przewartościowania dotychczasowego systemu norm, wartości, postaw i przekonań
- prowadzonych w mediach

TIO zaprasza osoby, które potrzebują pomocy i wsparcia na ul. PCK 13 w Koninie, od poniedziałku do piątku włącznie, w godzinach od 15.00 do 18.00.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA