POWIAT KONIŃSKI, KRZYMÓW. Premier Tusk zrezygnował ze Schetyny, a powiat ze ,,schetynówki”

Powiat nie będzie realizował w przyszłym roku inwestycji dofinansowanej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – taką decyzję podjęli radni powiatu na wczorajszej sesji Rady Powiatu Konińskiego. Do programu zakwalifikowano przebudowę drogi powiatowej Brzeźno – Smólnik, o długości 2,47 km. Budżet państwa miał dać 1 mln zł, gmina Krzymów – 275 tys. zł. A 2,2 mln zł powiat. Jednak biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową w roku przyszłym, radni opowiedzieli się za odstąpieniem od tej inwestycji. Za taką decyzją głosowało 20 powiatowych posłów, 3 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

W październiku powiat koniński złożył dwa wnioski do wojewody wielkopolskiego o dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach w ramach programu budowy tzw.„schetynówek”. Na etapie podejmowania decyzji o zgłoszeniu projektu do NPPDL nie znane były prognozy dotyczące dochodów własnych powiatu w roku 2012, a tym samym nie można było zaplanować  środków na zadania drogowe. Z opracowanego w listopadzie projektu budżetu na rok przyszły wynika, że zabezpieczone na ten cel środki finansowe są zbyt skromne, aby powiat mógł przeznaczyć na realizację „schetynówki” w gminie Krzymów ponad 2 miliony złotych.

Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczone zostaną na drogi. O tym, na jakie zadania, radni zadecydują na początku  przyszłego roku.

(źródło: Starostwo Powiatowe w Koninie)