KONIN. III Międzypowiatowy Konkurs Piosenki Literackiej

IS_2011-12-01_17-25-06 50

III Międzypowiatowy Konkurs Piosenki Literackiej „Dopóki jestem, uśmiechem, słowem i gestem”, organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, przeszedł już do historii. 1 grudnia w Sali kameralnej MDK odbył się finał, który w tym roku poprzedziły eliminacje wstępne polegające na przesłuchaniu płyt demo. Do udziału w ostatniej rozgrywce w kategorii szkół gimnazjalnych zakwalifikowało się 6 osób, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 14 osób.

Jury pod przewodnictwem Bartłomieja Nowosielskiego było pod wielkim wrażeniem wykonania przez Agnieszkę Falborską z III Liceum Ogólnokształcącego  w Koninie piosenki „Przekleństwo Milhaeven”, słusznie przyznając jej Grand Prix. Pozostałe nagrody rozkładały się następująco:
Kategoria szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Wioletta Pigulska (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie)
II miejsce – Klaudia Miętkiewska (Gimnazjum nr 5 w Koninie)
III miejsce – Eliza Musialik (Gimnazjum w Golinie)
Kategoria szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Paulina Sobiś (Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie)
II miejsce – Izabela Gil (Zespół Szkół Technicznych w Turku)
III miejsce Paulina Staszak (I Liceum Ogólnokształcące w Koninie)
Wyróżnienie – Laura Kubacka (I Liceum Ogólnokształcące w Koninie)
Wyróżnienie – Zuzanna Zasadzka (Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie)
Wyróżnienie – Jarosław Malesza (Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie)
Fundatorami nagród byli: Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, Prezydent Miasta Konina, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Zdjęcie nr 1 – Agnieszka Falborska z III Liceum Ogólnokształcącego - Grand Prix.

Tomasz Brzeziński, koordynator konkursu