HISTORIA. 30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia

13 grudnia 1981 roku komunistyczne władze wprowadziły stan wojenny. Internowano ponad 10 tysięcy osób. Zamknięto granice państwa. Wprowadzono godzinę milicyjną. Na ulicach pojawiły się czołgi. W telewizji jako ,,dziennikarze” występowali smutni panowie w wojskowych mundurach. 16 grudnia 1981 roku w trakcie pacyfikacji kopalni Wujek zastrzelono 9 osób. Podczas strajków i manifestacji zginęło kilkadziesiąt osób. Setki tysięcy Polaków wybrało emigrację, uznając, że w PRL-u nie czeka już ich nic dobrego. W grudniu 1981 roku o azyl polityczny wystąpiło dwóch ambasadorów. Skazano ich za to zaocznie na karę śmierci. Stan wojenny był społeczną traumą, która zabiła radość ,,Solidarności” -  największego w Europie ruchu społecznego po II wojnie światowej. Atmosfera stanu wojennego zachęciła do przemocy i pogardy dla tych, którzy myślą inaczej, którzy pragną wolności i demokracji. I dlatego za jego dopełnienie należy uznać zabójstwo niepozornego Księdza, który tak dużo mówił o miłości i godności człowieka.