WARSZAWA. Piotr Florek z Konina ponownie wojewodą wielkopolskim

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał powierzył kontynuację zadań 11 wojewodom, wśród nich – dotychczasowemu wojewodzie wielkopolskiemu Piotrowi Florkowi. W 5 województwach nastąpi zmiana na stanowiskach wojewodów.

Piotr Florek urodził się w 1954 roku. Żonaty, ojciec dwóch córek. Z wykształcenia magister inżynier geodezji i budownictwa, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki Poznańskiej. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ponadto legitymuje się zdanym egzaminem dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Były dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie. Przez wiele lat pracował w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno – Kartograficznym w Poznaniu, a następnie był prezesem zarządu Geomap Sp. z o.o. Ma długoletnie doświadczenie z zakresu obsługi procesu inwestycyjnego, wycen nieruchomości i majątku przedsiębiorstw, a także wykupu gruntów pod inwestycje. Lider PO w Koninie, członek Rady Krajowej PO, były radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a od 2006 do 2007 roku radny Rady Miasta Konina.

Od 28 listopada 2007 roku – wojewoda wielkopolski.

(za: Wielkopolski Urząd Wojewódzki)