GRODZIEC. Na sesji uczcili pamięć ofiar

13 grudnia odbyła się XIII sesja Rady Gminy Grodziec.  Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie Wieloletniej Prognozy  Finansowej na lata 2012-2019 oraz budżetu gminy Grodziec na rok 2012.

Podjęto również uchwałę dotyczącą  realizacji projektu pn.: „Uporządkowanie  gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” oraz uchwałę w sprawie Aktualizacji Programu Gospodarki Ściekowej dla gminy Grodziec. Przedstawiciele firmy Tech Wind Energy sp. z o.o. z Poznania  złożyli  ofertę  budowy farm wiatrowych na terenie gminy. Po zrealizowaniu porządku obrad, na prośbę wójta Piotra Juszczaka, minutą ciszy uczczono pamięć ofiar stanu wojennego,  w  30. rocznicę jego wprowadzenia. Na zakończenie uczestnicy sesji złożyli sobie życzenia świąteczne i tradycyjnie podzielili się opłatkiem.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA