STARE MIASTO (ŻYCHLIN). Konkurs na najpiękniejszy stół świąteczny

IS_095

Tegorocznej edycji konkursu na najpiękniejszy stół świąteczny przyświecało motto autorstwa Zygmunta Glogera: „Jak kwiaty są ozdobą ziemi i roślin, tak zwyczaje doroczne są krasą domowego życia narodów”. Konkurs po raz dziewiąty zorganizował Klub Młodego Gastronoma z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Patronem była Starosta Koniński. I miejsce zajął Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu, II – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie, III – Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Aranżacje były bardzo różnorodne, a czasami formalnie odważne. Młodzież udowodniła, że tradycje bożonarodzeniowe są jej bardzo bliskie.

I wyróżnienie z dyplomem trafiło do ZSCKU w Kościelcu, II wyróżnienie z dyplomem do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale, a wyróżnienia bez dyplomu do ZSCKU w Kościelcu, ZSEU w Żychlinie i Zespołu Szkół Technicznych w Turku.

Rozstrzygnięto także konkurs na ciasteczka świąteczne. Brali w nim udział uczniowie z Żychlina. I miejsce zajęła Joanna Michalak, II – Patrycja Pietrala, Michał Zioła i Daria Dutkiewicz, III – Justyna Matuszak i Paulina Kilańska. Wyróżnienia otrzymali: Adrianna Banaszak i Agata Staszak.