GOLINA. Od wodociągów do kompleksu boisk

Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki

Mimo zmiany przepisów o finansach publicznych i złożonej sytuacji w Radzie Miejskiej udało się realizować w roku 2011 bieżące zadania i wykonać tak potrzebne mieszkańcom inwestycje. Zakończono zadanie pod nazwą ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Golina”. Jej ostatnim etapem było wodociągowanie w miejscowościach: Kolno, Węglewskie Holendry, Myśliborskie Holendry, Bobrowo – mówi Burmistrz Goliny Tadeusz Piotr Nowicki.

Poza tym powstało 136 przydomowych oczyszczalni ścieków, w miejscowościach: Głodowo, Brzeźniak, Przyjma, Lubiecz, Barbarka, Sługocinek, Chrusty, Kolonia Kawnice. Inne zadania to wymiana rur azbestowych w sieci wodociągowej w Głodowie i Brzeźniaku oraz budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Zachód w Golinie – etap I. Inwestycja była rozpoczęta w roku 2010, a zakończona w bieżącym.

Jeszcze w roku 2011 ma być zakończona budowa kompleksu boisk – ,,Orlik 2012” w Golinie. W sumie ok. 2 mln zł dołożono z budżetu gminy do modernizacji drogi powiatowej Golina – Kazimierz Biskupi, z tego ok. 300 tys. zł w bieżącym roku. Ta inwestycja była realizowana w kilku etapach od 2009 roku. Jej wartość to ponad 10 mln zł. W tym roku na ul. Parkowej i ul. Polnej w Golinie została położona kostka brukowa. Samorząd w różny sposób wspierał też bezpieczeństwo. Na przykład za 53 tys. zł zakupiono dla OSP w Golinie sprzęt do ratownictwa drogowego. 13 tys. zł z tej kwoty dołożyła gmina.

W Szkole Podstawowej w Kawnicach został docieplony zachodni szczyt budynku szkoły, z częściowym remontem sanitariatów.

Na uznanie zasługuje społeczna działalność mieszkańców. Nie tylko w Golinie, ale także w mniejszych miejscowościach są organizowane spotkania integrujące lokalne społeczeństwo. Jak zwykle duże zainteresowanie towarzyszyło Dniom Goliny. Wiele dobrego dzieje się w placówkach oświatowych, kulturalnych, organizacjach społecznych. Za to wszystko dziekuję.

——————————————————————————–

Niech Święta Bożego Narodzenia
upłyną w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze
A Nowy Rok przyniesie
jak najwięcej dobrych dni
o których chce się pamiętać jak najdłużej

życzą:

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Golinie Anna Kapturska

Burmistrz Goliny Tadeusz Piotr Nowicki

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA