ŚLESIN. Podziękowanie od rodziców Felka

Dziękujemy Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym Ewie Szabelskiej, Pani Pedagog Żanecie Komicz oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i brali udział w koncercie na rzecz Felka.

Dziękujemy przede wszystkim Pani Magdalenie Fąk, która jako pierwsza wyszła z inicjatywą pomocy Felkowi poprzez ukazanie się artykułu o chorobie na stronie ślesińskiej oraz w Gazecie Ślesińskiej, przyczyniła się również do wydania i rozprowadzenia kalendarza ze zdjęciami Felka wraz z Panią Żanetą Zając, kalendarz był projektem uczennic klasy III h Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Ślesinie.

Podziękowania kierujemy również do Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin Pana Mariusza Zaborowskiego, dzięki któremu wyżej wymienione przedsięwzięcia mogły być zrealizowane.

Dziękujemy również pracownikom Urzędu Gminy Ślesin, Dyrektorowi Domu Kultury w Ślesinie Panu Michałowi Chmielewskiemu, Dyrektorowi Gimnazjum w Ślesinie Panu Jerzemu Fijałkowskiemu.

Szczególne podziękowania kierujemy do Proboszcza Parafii Licheń ks. Stanisława Kosiorowskiego oraz ks. Waldemara Kowalskiego.

Stokrotne podziękowania dla rodziny, przyjaciół, znajomych, koleżanek i kolegów z pracy, firm, osób prywatnych za okazane serce i pomoc finansową dla naszego synka Felicjana Chaładaj.

Ponadto życzymy zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

Rodzice Felicjana

Katarzyna i Dariusz Chaładaj