WILCZYN. Niech zima nikogo nie zabije

IS_008

Na terenie gminy jest 16 osób zagrożonych mrozem – powiedziała Halina Lenartowicz, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiając na sesji Rady Gminy informację o przygotowaniach GOPS do okresu zimy.

Oto pełna treść: Trudna sytuacja życiowa wielu osób skłania pracowników GOPS do zwrócenia uwagi na środowiska szczególnie narażone na niebezpieczeństwo, zwłaszcza w okresie zimowym. GOPS ma pełną diagnozę obszaru biedy, nieporadności. Analizowane są zagrożone środowiska, osoby i rodziny z tzw. grupy ryzyka (osoby samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne). Pracownicy OPS prowadzą rozmowy z sołtysami, radnymi, nauczycielami, pielęgniarkami środowiskowymi o sytuacji życiowej mieszkańców danej wsi.

Na terenie gminy jest 16 osób zagrożonych mrozem. Są to osoby w wieku produkcyjnym, nigdzie nie pracujące, sporadycznie uzyskują dochód z pracy dorywczej. Osoby te od lat uzależnione są od alkoholu. Utrzymują się z niewielkich środków z pomocy społecznej, często z pomocy rzeczowej lub korzystają z zakupów podstawowych produktów żywnościowych w miejscowych sklepach. OPS systematycznie zabiega o konieczność utrzymania statusu bezrobotnego tym osobom z uwagi na ciągłość ubezpieczenia zdrowotnego. Tym osobom w miesiącu październiku, listopadzie i grudniu zakupiliśmy częściowo opał na zimę.

W celu zgodnego wydatkowania naszych świadczeń pracownicy socjalni szczególnie
w okresie nadejścia chłodów wspólnie z osobami zainteresowanymi uiszczają opłaty za pobór energii elektrycznej, za wodę, a także ciepłą odzież. Takich rodzin jest 14.

W trosce, by dzieci w porze obiadowej otrzymały ciepły posiłek prowadzimy od 02.10.2011 r. dożywianie dzieci na terenie gminy. Łącznie dożywiamy 147 dzieci, w tym śniadanie spożywa 16 dzieci w przedszkolu w formie podwieczorku oraz obiad: w Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wilczynie, Szkoła Podstawowa w Kaliskach, Szkoła Podstawowa w Bieli, Szkoła Podstawowa w Ostrowążu, Gimnazjum w Ślesinie, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie i w Poznaniu. Ponadto 39 dzieci korzysta z podwieczorków w świetlicy socjoterapeutycznej.

GOPS administruje Domem Rolnika w Świętnem. Aktualnie przebywa tam 7 osób. Osoby zamieszkujące Dom Rolnika otrzymują m. in. gorący posiłek, ogrzane, czyste mieszkanie – mają zabezpieczone minimum podstawowych potrzeb. Jesteśmy pośrednikami w przekazywaniu potrzebującym używanej odzieży, obuwie, mebli oraz produktów żywnościowych. Utrzymujemy stały kontakt z zakładem energetycznym, zakładem usług wodnych, szkołą, komisariatem policji, ośrodkiem zdrowia w celu zapobiegania trudnym sytuacjom. Listę osób z tzw. grupy ryzyka z prośbą o współpracę przekazujemy lokalnemu posterunkowi policji. Ludziom samotnym, schorowanym, w podeszłym wieku świadczymy pomoc w formie usług opiekuńczych –
17 osób korzysta z powyższych świadczeń.

3 osoby samotne z naszej gminy dowożone są transportem Środowiskowego Domu Samopomocy do Ślesina na dzienny pobyt. Jedna osoba przebywa na okres zimy w hostelu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie.

Zwracam się z prośbą i komunikatem do Pań i Panów radnych oraz sołtysów o wspólne czuwanie nad bezpieczeństwem naszych mieszkańców z tzw. grupy ryzyka.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA