WILCZYN. Problem węża

IS_056

Z otrzymaniem pieniędzy z Unii Europejskiej nie jest łatwo. Procedury są skomplikowane, a czasami słychać uwagi, że dodatkowych trudności dostarcza polska urzędnicza nadgorliwość. Zmagają się z tym także lokalne grupy działania, czyli stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju lokalnego. Stowarzyszenie ,,Między Ludźmi i Jeziorami” skupia przedstawicieli z gmin: Kazimierz Biskupi, Kleczew, Ostrowite, Skulsk i Wilczyn.

Reprezentanci stowarzyszenia poszerzali swoją wiedzę na temat funduszy unijnych, pisania projektów i ich rozliczania. Szkolenie w Wilczynie prowadziła Joanna Waleriańczyk.

Oto jedno z pytań: ,,Czy kosztem kwalifikowalnym organizacji zawodów strażackich w ramach “małych projektów” jest zakup węża strażackiego?”. I odpowiedź: ,,Zakup węża strażackiego może być kosztem kwalifikowalnym tylko w przypadku, gdy wąż ten będzie użytkowany jedynie podczas zawodów strażackich. Koszt zakupu węża nie może być kwalifikowalny w innych przypadkach, ponieważ zakres realizacji małych projektów nie przewiduje wyposażenia OSP w sprzęt konieczny do wykonywania przez OSP zadań własnych”.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA