SOMPOLNO. Budżet oszczędny

Burmistrz Andrzej Kossowski

13 głosami ,,za”, przy jednym głosie przeciwnym, Rada Miejska w Sompolnie przyjęła budżet na 2012 rok. Jest to budżet oszczędny. Robimy to, co musimy. Na przykład trzeba dokończyć rozpoczęte inwestycje. Nie tylko gmina Sompolno, ale wszystkie samorządny muszą się liczyć z zasadami ekonomii. Trzeba szukać możliwości zwiększenia dochodów i przyglądać się wydatkom. Dzięki ogłoszeniu przetargu na dostawę energii elektrycznej do szkół, Urzędu Miejskiego, części świetlic i Przesiębiorstwa Usług Komunalnych ta usługa będzie o 23 proc. tańsza. Ograniczy to koszty o 100 tys. Mimo wszystko na wydatki majątkowe udało się przeznaczyć ponad 5 mln zł. Ale dla zrównoważenia budżetu zaplanowano 3,6 mln zł kredytu – poinformował burmistrz Andrzej Kossowski.

Dochody mają wynieść 27, 3 mln zł, wydatki – 30,8 mln zł. Na wydatki majątkowe zarezerwowano ponad 5 mln zł. Najważniejsze to: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mostki, Mąkolno – 4 mln 155 tys. zł; przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompolnie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – 320 tys. zł; budowa parku rekreacyjnego z placem zabawa oraz rewitalizacja zabytkowego XIX-wiecznego parku w Mąkolnie – 114 tys. zł.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA