TUREK. Optymistyczny, rozwojowy, trudny

Rada Miejska w Turku

Inwestycje o wartości ponad 20 mln zł zrealizują w 2012 roku władze Turku. Tak zapisano w budżecie miasta na przyszły rok, przyjętym przez Radę Miejską. Zdaniem Burmistrza Zdzisława Czapli dokument optymalnie wykorzystuje finansowe możliwości Turku w trudnym czasie kryzysu finansowego.

84 mln zł dochodów, 90,5 mln zł wydatków, ponad 20 mln zł na inwestycje. To najważniejsze liczby budżetu Turku na 2012 rok. Budżetu, który Burmistrz Czapla określił jako „optymistyczny, ale realny; rozwojowy, choć trudny”. Jego zdaniem optymalnie udało się połączyć w nim wydatki na wszystkie stałe zadania miasta z potrzebą inwestowania w nową miejską infrastrukturę lub remonty istniejącej.

Wśród najważniejszych zadań, jakie w 2012 roku będzie realizowało miasto, znalazło się dokończenie uzbrajania terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, które kosztować będzie 9 mln zł (połowę stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej). Za 5,8 mln zł (1,8 mln dofinansowania) dokończona zostanie budowa budynku Inkubatora Przedsiębiorczości. 600 tys. zł przeznaczone będzie na dalszą budowę ulic na Zdrojkach Lewych, 100 tys. zł kosztować będzie sporządzenie dokumentacji pod budowę dróg na os. Leśna i tyle samo zakończenie modernizacji krytej pływali. Z kolei planowana termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 kosztować ma 2,7 mln zł, ale miasto ubiega się o dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych.

W budżecie na rok 2012 zapisano także wydatki, m.in. na cyfryzację kina „Tur”, budowę ulicy Powstańców Wielkopolskich (połączenie os. Wyzwolenia z drogą zbiorczą Al. NSZZ Solidarność), wykonanie dokumentacji pod budowę kolejnych „schetynówek” oraz pod budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1.

Jak wielokrotnie podkreślał Burmistrz Czapla, budżet na rok 2012 jest wspólnym dziełem władz Turku i Rady Miejskiej, gdyż powstawał w trakcie wielu konsultacji. W czasie głosowania budżet poparło 14 radnych, 4 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Podczas 15. sesji radni jednogłośnie przyjęli też wspólne stanowisko Burmistrza i Rady w sprawie sprzeciwu wobec planów likwidacji Sądu Rejonowego w Turku przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz zatwierdzili Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

(źródło: Urząd Miejski w Turku)