PODSUMOWANIA 2011. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie – podziękowania dla samorządów

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich podsumowało działalność programową prowadzoną w 2011 r. z poczuciem dobrze wypełnionej misji. Do sukcesów zaliczyć należy: działalność programową 17 świetlic socjoterapeutycznych, obejmującą ponad 500 dzieci i młodzieży, programem wyrównywania szans edukacyjnych, społecznych i życiowych – pisze prezes Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie Felicja Andrzejewska.

Dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego – wszyscy wychowankowie uczestniczyli w grudniu w spektaklu teatralnym pt. „Opowieść Wigilijna” w teatrze w Gnieźnie.

Dla ponad 500 dzieci zorganizowano wypoczynek letni i zimowy, wspierany finansowo przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki i Kuratorium Oświaty.

Na złożoną ofertę konkursową w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu otrzymaliśmy środki z „Europejskiego Funduszu Społecznego” na realizację programu aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i biernych zawodowo na lata 2011-2012.

Wiele zadań realizujemy dzięki pomocy i wsparciu Starosty Konińskiego, Starosty Kolskiego, Prezydenta Miasta Konin, Burmistrzów i Wójtów Goliny, Kłodawy, Krzymowa, Starego Miasta, Wierzbinka i Wilczyna, którym składamy serdeczne podziękowania za konstruktywną współpracę i życzymy dalszego i skutecznego współdziałania na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych i osiągania satysfakcji z działalności obywatelskiej.

Felicja Andrzejewska – prezes