KONIN. Likwidacja Młodzieżowego Domu Kultury?

Wychowankowie, sympatycy, mieszkańcy Konina! W związku z zamiarem likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie zwracamy się do Was – mieszkańcy Konina o pomoc i wsparcie. Dalsze funkcjonowanie naszej placówki jest zagrożone. Jeszcze nie tak dawno cieszyliśmy się ze słów uznania wypowiadanych przez przedstawicieli władz miasta z okazji naszego Jubileuszu XXV-lecia, by na początku tego roku być zaskoczonym planami jego likwidacji. Przykro nam, że szukanie oszczędności w budżecie Miasta przyczyni się do bezpowrotnego zniszczenia tak ważnej aktywności wychowawczej, oświatowej i kulturalnej – piszą pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury w liście otwartym.

Planowana likwidacja Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie to ogromne koszty społeczne i materialne, a także wychowawcze nie do odrobienia w przyszłości. Skutkiem ewentualnej likwidacji będzie m.in.:

  • utrata placówki, w której dzieci i młodzież realizują swoje zainteresowania i pasje,
  • wzrost liczby dzieci i młodzieży pozbawionych działań profilaktycznych zagrożonych patologiami,
  • utrata merytorycznie przygotowanej kadry wykwalifikowanych nauczycieli,
  • ograniczenie dostępu dzieci i młodzieży do edukacji kulturalnej i możliwości twórczego spędzania czasu wolnego.

Drodzy Koninianie, będziemy wdzięczni za pomoc w propagowaniu w Waszych środowiskach idei poparcia naszych wysiłków w obronie istnienia Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA