KONIN. Wiadukt Briański – 22 oferty

Do Urzędu Miejskiego w Koninie wpłynęły 22 oferty na realizację zadania “Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska – Fryderyka Chopina w Koninie” – poinformowała rzecznik prasowy Jolanta Stawrowska. Wśród oferentów są firmy i konsorcja nie tylko z terenu całej Polski, ale także z zagranicy, m.in. z Hiszpanii. Rozpiętość cenowa wynosi od 24 mln zł brutto do ponad 38 mln zł brutto. Wszystkie 22 oferty zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania. Przewidywany termin wyboru najkorzystniejszej z nich to 14 lutego 2012 r. Zamawiający, czyli Urząd Miejski w Koninie, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 23 mln 500 tys. zł brutto.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA