KONIN. MZGOK – największa inwestycja w regionie

IS_024

Czuję się odpowiedzialny za zrealizowanie tej tak wielkiej inwestycji. Dotychczasowe dokonania świadczą, że wszystko idzie zgodnie z terminami i umową podpisaną z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Do 31 grudnia mieliśmy ogłosić cztery przetargi. Jeden, na inżyniera kontraktu, jest już rozstrzygnięty. Pozostałe trzy są na stronie MZGOK – powiedział Konińskiej Gazecie Internetowej Jan Skalski, prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie. Spółka realizuje największą inwestycję we wschodniej częśći Wielkopolski. Projekt nosi nazwę ,,Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie subregionu konińskiego”. Obejmuje budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie oraz rekultywację 13 gminnych składowisk. Ma to kosztować …314 mln zł. Dla przykładu, budowa przeprawy przez Wartę kosztowała blisko 204 mln zł.

Umowa z NFOŚiGW została podpisana 27 maja 2011 roku. Na realizację projektu MZGOK ma dostać prawie 155 mln dotacji z funduszy unijnych. Wymaga to jednak ścisłego przestrzegania procedury i terminów. Dlatego prezes Jan Skalski przyznał, że będzie spał spokojnie po rozstrzygnięciu przetargów. Termin składania ofert na ten najważniejszy – projektowanie i budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie – upływa 28 lutego.

Na zdjęciu: Wiceprezes NFOŚiGW Małgorzata Skucha i prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie Jan Skalski