GRODZIEC. SP Biskupice – petycją bronią szkoły

Szkoła w Biskupicach osadzona jest głęboko w historii, ma już swoją ponad 90-letnią tradycję. Jej mury opuściło kilka pokoleń uczniów, którym wszczepiano patriotyzm, nie tylko ogólnonarodowy, ale i ten lokalny – przywiązanie do swojej małej ojczyzny. Od roku 2000 szkoła nosi zaszczytne imię bohatera walk o wyzwolenie narodowe w czasie powstania styczniowego – generała Edmunda Taczanowskiego. Imię zobowiązuje, toteż nie pozostaniemy bierni wobec zagrożenia likwidacji naszej szkoły, szkoły naszych dziadków, ojców, a teraz dzieci – czytamy w petycji do Wójta Gminy Grodziec, podpisanej przez 416 mieszkańców, która jest sprzeciwem przeciwko planom likwidacji Szkoły Podstawowej w Biskupicach.

——————————————————————————–

Biskupice, 22 stycznia 2012 roku

Wójt Gminy Grodziec
Pan Piotr Juszczak

Petycja

My, mieszkańcy wsi Biskupice, Kolonia Biskupice, Bystrzyca, Czarnybród, Kurów, Zabiel, Kolonia Biała, kierujemy do Pana obywatelski sprzeciw dotyczący likwidacji Szkoły Podstawowej w Biskupicach.

Głównym argumentem przemawiającym za funkcjonowaniem szkoły jest dobro naszych dzieci. Miejsce, w którym znajduje się budynek szkoły, jest miejscem bezpiecznym i cichym, a sama szkoła jest przyjazna dzieciom. Opiekę dydaktyczno – wychowawczą sprawuje grono doskonałych nauczycieli, posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe i długoletni staż pracy, oferując dzieciom naukę, opiekę, pomoc, ale również zabawę i wypoczynek. Razem tworzymy szkolną rodzinę. Uczestniczymy w życiu szkoły poprzez udział w różnorakich uroczystościach, imprezach. Życie naszych wsi, zwłaszcza życie kulturalne, skupione jest wokół szkoły – jedynej instytucji, której jeszcze nam nie odebrano.

Szkoła w Biskupicach osadzona jest głęboko w historii, ma już swoją ponad 90 – letnią tradycję. Jej mury opuściło kilka pokoleń uczniów, którym wszczepiano patriotyzm, nie tylko ogólnonarodowy, ale i ten lokalny – przywiązanie do swojej małej ojczyzny.

Od roku 2000 szkoła nosi zaszczytne imię bohatera walk o wyzwolenie narodowe w czasie powstania styczniowego – generała Edmunda Taczanowskiego. Imię zobowiązuje, toteż nie pozostaniemy bierni wobec zagrożenia likwidacji naszej szkoły, szkoły naszych dziadków, ojców, a teraz dzieci.

Stanowczo sprzeciwiamy się zakusom przeniesienia naszych dzieci do innej szkoły. Nie wierzymy w zapewnienia, że tam będzie im dobrze. To są małe dzieci, które nie rozumieją praw rządzących ekonomią, nie znają obłudy i fałszu. Pozwólmy im żyć w poczuciu, że są najważniejsi dla włodarzy gminy. Pozwólmy im być beztroskimi, dajmy cieszyć się dzieciństwem.

Zamknięcie szkoły przyczyni się również do utraty miejsca pracy wszystkich pracowników i to bez możliwości zatrudnienia w innej placówce. Czy tak gmina ma zamiar podziękować nauczycielom za kształcenie i wychowanie?

Obserwując działania innych samorządów, które przytaczano nam jako przykłady,w dniu dzisiejszym możemy stwierdzić, że ich poczynania poszły w innym kierunku, niż likwidacja szkół.

Mamy głęboki żal, że taki projekt w ogóle zrodził się w umysłach rządzących naszą gminą. Nie znaleziono czasu, aby pochylić się nad przyszłością całej oświaty w gminie Grodziec. Nie pozwolimy, aby nasza szkoła miała zostać zlikwidowaną w wyniku źle prowadzonej polityki oświatowej.

W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie wiejskie, na którym dyrektor przedstawił plan oszczędnościowy dla naszej szkoły. Jest to droga ratunku dla tej placówki, droga, którą z bólem akceptują nauczyciele i rodzice, ale dla dobra szkoły gotowi są do daleko idących zmian. Mieszkańcy będą bacznie przyglądać postępom prac nad zmianami w oświacie na terenie naszej gminy. Są gotowi do podjęcia daleko idących działań zmierzających do obrony szkoły.

Panie Wójcie!

Ważna jest siła argumentów, a nie argument siły.

Ufamy w Pana wielokrotne zapewnienia o przywiązaniu do szkoły w Biskupicach i wierzymy, że nie ośmieli się Pan wykonać jakiegokolwiek ruchu zmierzającego do likwidacji naszej szkoły.

Mieszkańcy wielokrotnie słyszeli wypowiedzi Pana na zebraniach wiejskich, że stąd wywodzą się korzenie Pana rodziny. Proszą więc, aby robił Pan wszystko, by tych korzeni nie odciąć. Likwidacja szkoły doprowadzi do tego.

Dodajmy tylko na koniec, że złotymi zgłoskami w kronikach zapisywano nazwiska budowniczych i dobrodziejów szkół, a nie tych, którzy przyczyniają się do ich likwidacji.

O ważności problemu świadczy fakt, że pod tą petycją podpisało się bardzo wiele osób.

W załączeniu listy z podpisami 416 osób.

Do wiadomości:

  1. Wójt Gminy Grodziec
  2. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec, Rada Gminy Grodziec

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA