RZGÓW. Trzynastka szczęśliwa dla budżetu?

Rada Gminy Rzgów nie uchwaliła budżetu na 2012. Ale ma jeszcze jedną szansę. 30 stycznia odbędzie się bowiem sesja nadzyczajna. O numerze …trzynastym. Głównym punktem będzie ,,rozpatrzenie autopoprawek Wójta do projektu budżetu gminy na 2012 r. i głosowanie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2012 r.”

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA