KRAMSK. Radni poparli koncepcję wójta Józefa Dropa

IS_047

Choć wójt Józef Drop nie obiecywał potu i łez, to przyznał, że budżet na 2012 rok jest trudny. A ten kolejny będzie jeszcze trudniejszy. Na XV sesji Rady Gminy dziękowano też mieszkańcom za …kulturalne konsultacje w sprawie zamknięcia placówek oświatowych. W gminie Kramsk ma być zlikwidowanych 5 szkół. Finanse samorządowe są anemiczne. A mimo to budżet na 2012 rok przyjęto …jednogłośnie.

Dochody zaplanowano w wysokości 27 mln 314 tys. zł, wydatki – 25 mln 996 tys. zł. Na wydatki majątkowe zarezerwowano 1 mln 279 tys. zł. Pieniądze znajdą się na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Kramsk-Pole i Kramsk, przepompowni w Kramsku oraz budowę sieci wodociągowej w Rudzicy.

Na sesji dostało się Kopalni Węgla Brunatnego ,,Konin” za doprowadzenie do braku wody w Warcicy (prawobrzeżny dopływ Warty).

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA