GRODZIEC (BISKUPICE, LIPICE). Deklaracja oszczędności

Bisk

3 lutego w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach odbyło się zebranie w sprawie reformy oświaty w gminie Grodziec, która miała dotyczyć przede wszystkim likwidacji szkół podstawowych w Lipicach i Biskupicach. W zebraniu uczestniczyło 95 osób: rodzice i mieszkańcy wsi Biskupice oraz Lipice, nauczyciele z obu szkół, rady sołeckie. Zaproszonymi gośćmi byli: Wójt Gminy Grodziec Pan Piotr Juszczak, przewodnicząca Rady Gminy (nieobecna ze względu na chorobę), radni i sołtysi. Spośród 15 radnych w zebraniu uczestniczyło tylko 7.

W gminie Grodziec istnieją 3 szkoły podstawowe, Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Grodźcu oraz Przedszkole Samorządowe. Wzrastają koszty utrzymania oświaty, toteż szukano sposobów wyjścia z trudnej sytuacji. Dyrektorzy obu szkół, radni z Biskupic i Lipic, rady rodziców oraz rady sołeckie podejmowali różnorodne działania zmierzające do uchronienia tychże placówek przed likwidacją. Trudne decyzje dotyczyły nie tylko cięć w budżetach szkół, ale także zwalniania pracowników niemających uprawnień emerytalnych.

W końcowych kalkulacjach obydwie szkoły zadeklarowały oszczędności na poziomie 20 – 30 proc., co w przełożeniu na sumy da w 2013 roku zmniejszenie wydatków na oświatę o około 250 000 zł, w każdej z zagrożonych szkół.

Wójt Gminy Grodziec wobec wszystkich zebranych złożył oświadczenie, że obydwie szkoły pozostają w niezmienionym kształcie. Nie będzie też sesji w lutym, która miałaby podjąć uchwałę intencyjną. Ta deklaracja została przyjęta głośnymi brawami zebranych i zaakceptowana przez obecnych radnych.

W dyskusji, która wywiązała się po tym oświadczeniu, z ust radnego Biskupic, Błażeja Marczaka, padł apel do pozostałych radnych, aby każdy z nich zajął się programem oszczędnościowym w szkole na jego terenie tak, aby oszczędzali wszyscy, a nie tylko małe szkoły. Radny Marczak otrzymał też gorące podziękowania od rodziców i mieszkańców Biskupic za olbrzymie zaangażowanie i walkę o ratowanie placówki.

Decyzja Wójta nie była zapewne łatwą, tym bardziej należą mu się słowa podziękowania i uznania.

(nadesłane przez organizatorów spotkania)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA