SOMPOLNO. Dariusz Gulczyński prezesem GKS Sompolno

8 lutego w Sompolnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu GKS Sompolno. Członkowie GKS oraz zaproszeni goście zaproszeni wysłuchali sprawozdań (za minioną kadencję 2009-2011) ustępującego prezesa Henryka Łopacińskiego oraz skarbnika Michała Szklarskiego. Po krótkiej dyskusji zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium. Fakt ten zebrani podsumowali gromkimi brawami.

W wyniku nowych wyborów władze GKS Sompolno tworzą: prezes – Dariusz Gulczyński, wiceprezes – Waldemar Marciniak, skarbnik- Łukasz Frątczak, honorowy członek zarządu – Henryk Łopaciński, sekretarz – Andrzej Prętnicki, członkowie Zarządu: Jan Bekier, Andrzej Brodziński. Komisja Rewizyjna składa się z kolegów: Dawida Wojtysiaka, Tomasza Karczewskiego oraz Błażeja Wiśniewskiego. Wybrany został również sąd koleżeński w składzie: Jacek Olender, Michał Śmigielski, Michał Pietrzycki.

Gratulacje nowym władzom klubu złożyli: burmistrz miasta Sompolno Andrzej Kossowski oraz radni Rady Miejskiej: Piotr Pietrzak i Ryszard Lewandowski. Miłym akcentem było też wręczenie okolicznościowego medalu długoletniemu działaczowi, byłemu prezesowi klubu Bolesławowi Wolskiemu.

Życzymy wszystkim członkom i sympatykom GKS Sompolno, aby klub w tych trudnych czasach uzyskiwał jak najlepsze wyniki sportowe, a ponadto tworzył jedną, silną, sportową i życzliwą rodzinę.

Andrzej Prętnicki