KAWĘCZYN (TOKARY). 650 lat. Inauguracja Roku Jubileuszowego

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

10 lutego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych odbyło się zebranie wiejskie Mieszkańców Sołectwa Tokary. Wzięło w nim udział 50 osób. Tematem spotkania była uroczysta inauguracja obchodów jubileuszu 650-lecia Tokar. To jedno z ważniejszych wydarzeń roku 2012 nie tylko w gminie Kawęczyn, ale i w powiecie tureckim. Organizatorzy liczą, że tak szacowny jubileusz spotka się z zainteresowaniem także w całym regionie konińskim.

Zebraniu przewodniczył sołtys Sołectwa Tokary Konrad Ambroziak. Na protokolanta zebrania wybrano Teresę Kęska.

Barbara Osiewała, przewodnicząca Komitetu Obchodów Jubileuszu 650-lecia Tokar, złożyła sprawozdanie Zarządu Komitetu z dotychczasowej działalności. Przedstawiła projekt kalendarium obchodów roku jubileuszowego. Został on przyjęty jednogłośnie. Następnie przewodnicząca Komitetu odczytała akt inauguracyjny obchodów jubileuszu i dokonała uroczystego otwarcia roku jubileuszowego. Wszyscy biorący udział w zebraniu mieli możliwość złożenia podpisu pod aktem inauguracyjnym.

W podniosły nastrój tej historycznej chwili wprowadzili zebranych członkowie Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Tokarach: Henryk Kaźmierczak, Krzysztof Śledź i Karol Kaźmierczak. Otwarcie odbyło się przy fanfarach granych na trąbkach i toaście wzniesionym symboliczną lampką szampana.

Na zakończenie zebrania odbyła się konferencja prasowa.

Teresa Kęska


—————————————————————————

Sprawozdanie z działalności Zarządu Komitetu Obchodów Jubileuszu 650-lecia Tokar

Szanowni Państwo!

Rok 2012 jest dla nas mieszkańców Tokar, Sołectwa Tokary i osób związanych z naszą wsią wyjątkowy ze względu na piękny jubileusz. Mija bowiem 650 lat istnienia naszej wsi.

Najstarszy dokument mówiący o Tokarach pochodzi z dnia 22 marca 1362 roku i jest opublikowany w Kodeksie Dyplomatycznym Wielkopolski w tomie III, nr 1472. Pisał o tym w swoim Szkicu Monograficznym o Gminie Kawęczyn z 1993 r. Pan Jan Czyżewski, autor opracowania.

W 2009 roku z propozycją zorganizowania jubileuszu wystąpił radny Pan Kazimierz Michalak i Wójt Gminy Kawęczyn Pan Jan Nowak. W 2010 roku podjęto pierwsze działania mające na celu zorganizowanie uroczystości. Taki jubileusz zasługuje na godną oprawę i upamiętnienie. Aby zapisać ten szczególny rok w historii wsi, w maju 2011 r. powołano 29-osobowy Komitet Obchodów Jubileuszu 650-lecia Tokar w składzie: Konrad Ambroziak, Jan Nowak, Ks.Antoni Janicki, Henryk Kaźmierczak, Jarosław Król, Anna Bąk, Ewa Wojtczak, Tomasz Musiałowski, Katarzyna Korycka, Dorota Czerniak, Małgorzata Chrzuszcz, Małgorzata Krawczyk, Alicja Ziółkowska, Laura Adamiak, Beata Goślińska, Renata Piontkowska, Katarzyna Bednarkiewicz, Teresa Kęska, Barbara Osiewała, Teresa Chudzik, Antoni Zielonka, Halina Ambroziak-Juszczak, Wiesław Dzikowski, Anna Milewska-Inglot, Marek Olek, Bożena Macudzińska, Małgorzata Skurczak-Szymańska, Andrzej Piątkowski i Mariusz Jaśkiewicz.

Spośród członków Komitetu wybrano Zarząd: Barbara Osiewała – przewodnicząca, Beata Goślińska i Jan Nowak – zastępcy przewodniczącego, Teresa Kęska – sekretarz, Renata Piontkowska i Konrad Ambroziak – członkowie.

Zarząd rozpoczął swoją działalność w czerwcu 2011 r.. Do tej pory odbyło się 14 posiedzeń Zarządu. Pierwsze działania poświęcone były gromadzeniu materiałów, fotografii, dokumentów do powstającej monografii wsi pt. ”Sześć i pół wieku Tokar”.

Przyjęto wiele zadań do realizacji, zaplanowano wiele imprez i uroczystości na cały rok jubileuszowy. W tym celu Zarząd spotykał się z przedstawicielami wielu instytucji, organizacji społecznych, parafii, aby wspólnie wypracować program obchodów jubileuszu.

Projekt kalendarium roku jubileuszowego stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Szanowni Państwo!

Ideą roku jubileuszowego jest, aby w każdym miesiącu odbywały się uroczystości zawierające akcenty jubileuszowe. Jesteśmy jedną tokarską rodziną dlatego też jest to święto nas wszystkich, więc wszyscy czujmy się gospodarzami tak wspaniałego przedsięwzięcia. Możemy się poszczycić wielowiekową historią naszej wsi i tym, że jako pierwsi na terenie Gminy Kawęczyn organizujemy jubileusz.

Liczymy na życzliwość i współpracę wszystkich, którym leży na sercu ocalenie od zapomnienia historii naszej małej ojczyzny.

Mamy nadzieję, że razem uda nam się zorganizować godny Jubileusz Wsi Tokary.

Przewodnicząca Komitet Obchodów Jubileuszu 650-lecia Tokar
Barbara Osiewała

——————————————————

6 5 0 L A T  T O K A R 1362-2012

KALENDARIUM ROKU JUBILEUSZOWEGO

STYCZEŃ
- uroczyste ogłoszenie jubileuszu na Walnym Zebraniu OSP w Tokarach
- ustawienie tablic jubileuszowych przy drogach wjazdowych do Tokar

LUTY
- uroczyste otwarcie roku jubileuszowego na zebraniu wiejskim 10.02.2012 r.

MARZEC
- 22 marca 2012 roku rocznica 650-lecia powstania Tokar
- prace redakcyjne nad monografią Tokar pt. „ Sześć i pół wieku Tokar”

KWIECIEŃ
zagospodarowanie skweru: posadzenie krzewów, ustawienie pamiątkowego obelisku

MAJ
- Gminny Przegląd Artystyczny Przedszkoli – 17.05.2012 r.
- fantowa loteria na Zawodach Konnych w Kawęczynie -27.05.2012r – stoisko
promocyjne, sprzedaż cegiełek
- Gminny Festiwal Piosenki „Śpiewaj razem z nami” – 30.05.2012 r.

CZERWIEC
- Szkolny Piknik Rodzinny- 17.06.2012 r -oddanie boiska do tenisa przy szkole – stoisko promocyjne, sprzedaż cegiełek, wystawa „Tokary wczoraj i dziś”

LIPIEC
- oddanie boiska sportowego – 08.07.2012 r.
- Gminny Turniej Piłki Nożnej – stoisko promocyjne – sprzedaż cegiełek

SIERPIEŃ
- wydanie okolicznościowej pocztówki „Pozdrowienia z Tokar”

WRZESIEŃ
- 1 września: Jubileuszowy Zjazd Tokarzan – Msza św. , poświęcenie i oddanie
skweru, pamiątkowe zdjęcia do monografii, biesiada, stoisko promocyjne,
- 2 września: Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne – stoisko promocyjne,

PAŹDZIERNIK
- wydanie monografii pt. „Sześć i pół wieku Tokar”
- Dzień Patrona w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

LISTOPAD
- 10.11.2012 r. – Msza św. z okazji Święta Niepodległości, uroczysta sesja Rady Gminy i promocja monografii
- konferencja historyczno-naukowa
- koncert jubileuszowy
- prezentacja filmu o Tokarach i filmu z Jubileuszowego Zjazdu Tokarzan
- bankiet

GRUDZIEŃ
- uroczysta Msza św. na zakończenie roku jubileuszowego – 30.12.2012 r.
- ufundowanie pamiątki jubileuszowej do Kościoła Parafialnego w Tokarach