POWIAT KONIŃSKI. Na wywrotkę wacików starczy

Starosta koniński Małgorzata Waszak zadecydowała, aby jej zastępca Andrzej Nowak przez cały rok 2012 otrzymywał dodatek specjalny. Nie w wysokości 500 czy 1 000 zł brutto miesięcznie, ale …3 054 zł. Rocznie daje to …36 646 zł. Za co taki bonus? Za zajęcie się wprowadzeniem zmian w placówkach oświatowych i wsparciem przez powiat spółek wodnych i OSP.

W Biuletynie Informacji Publicznej czytamy, że do zakresu zadań i kompetencji wicestarosty należy:

1) wykonywanie zadań i kompetencji Starosty w zakresie kierowania Starostwem w czasie nieobecności Starosty lub w związku z niemożnością wykonywania przez niego funkcji;

2) bezpośrednie nadzorowanie zadań realizowanych przez: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydział Komunikacji, oraz powiatowe jednostki organizacyjne: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie, Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale;

3) Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

Pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny (art. 36 ustawy o pracownikach samorządowych). Dodatek ten nie jest jednak obowiązkowy. Decyzja o tym, czy dodatek taki będzie pracownikom przyznawany, zależy wyłącznie od pracodawcy.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA