KONIN. Młodzieżowy Dom Kultury do likwidacji

W porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta znalazło się podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 roku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Powstańców Wielkopolskich nr 14. Podobna uchwała dotyczy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Koninie przy ul. Dworcowej 2a.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA