WIERZBINEK. Powiat sobie bimba

IS_101

Nie będzie przyzwolenia na jazdę po pijanemu – zapowiedział na sesji Rady Gminy komendant Komisariatu Policji w Sompolnie Dariusz Hamela. Przywołał przy tym przypadek kierowcy, który potrącił dwójkę dzieci. Wcześniej sprawca był karany za jazdę pod wpływem alkoholu. Ale nie wyciągnął żadnych wniosków. Komendant nie wierzy w pouczenia. – W 2010 roku ilość pouczeń wzrosła na terenie powiatu konińskiego 3-krotnie. A ilość zdarzeń drogowych …6-krotnie.

Obecny na sesji przedstawciel Izby Rolniczej Zygmunt Grabowski zauważył, że powiat sobie bimba, ponieważ nie robi na należących do niego drogach tego, co powinien.

Rada nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.

Przyjęto taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki. Cena 1 msześć. wody wzrosła do 2,60 zł; 1 msześć. ścieków – do 5,20 zł.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA