STARE MIASTO, CANNES. Z 83 krajów świata

cannes1-Resizer-800Q95

Targi nieruchomości we francuskim Cannes są największym i najbardziej prestiżowym wydarzeniem tego typu w Europie. Obecność na nich pozwala nawiązać bezpośredni kontakt z potencjalnymi inwestorami. Według danych organizatora, w tegorocznych targach przez cztery dni brało udział ponad 19 tys. uczestników z 83 krajów świata, z czego ponad 4,2 tys. to inwestorzy. W tym gronie znalazła się gmina Stare Miasto. Przedstawiciele gminy Stare Miasto – zastępca wójta Edward Brzęczek i kierownik Referatu Promocji i Informatyki Urzędu Gminy Dariusz Puchała – promowali ofertę inwestycyjną składająca się z licznych terenów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą, w większości uzbrojonych i korzystnie zlokalizowanych przy autostradzie A-2.

Głównym inicjatorem udziału samorządów Wielkopolski na targach był Wielkopolski Urząd Marszałkowski, który realizował projekt pt.: „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” – dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki.

Targi przyciągają zarówno wystawców – oferentów z sektora nieruchomości, jak i uczestników szukających najlepszych miejsc na ulokowanie kapitału, czyli inwestorów planujących np. ekspansję działań na terenie innego kraju poprzez budowę nowego zakładu pracy. Udział w targach jest możliwy tylko poprzez zamówienie i opłacenie akredytacji, dlatego wystawcy mają pewność, iż przygotowane oferty trafiają w ręce osób, które przybywają z konkretnym zamiarem znalezienia lokalizacji pod swoje inwestycje.

Dla gminy Stare Miasto targi stały się okazją do przedstawienia zagranicznym inwestorom ciekawej oferty. Na stoisku wyświetlano film promujący gminę, przeprowadzono wiele rozmów z inwestorami, wystawcami oraz udzielano szczegółowych informacji dotyczących konkretnych projektów inwestycyjnych. Konferencje oraz prezentacje wystawców zagranicznych pozwoliły poznać najnowsze i najlepsze sposoby promowania własnej marki.

Udział w targach pozwolił zaprezentować najlepsze atuty gminy i regionu Wielkopolski, umożliwił stworzenie wizerunku miejsca przyjaznego inwestorom, ze stabilnym klimatem gospodarczym i dogodnymi warunkami pod inwestycje.