KRZYMÓW. Trzy szkoły do likwidacji – przejmą je stowarzyszenia

Wczoraj odbyła się XIV sesja Rady Gminy Krzymów. Oprócz innych bardzo ważnych spraw podjęto ostateczne uchwały dotyczące reorganizacji placówek oświatowych działających na terenie gminy. Zostały zlikwidowane trzy szkoły podstawowe w miejscowościach: Głodno, Borowo i Smólnik. W każdym przypadku za likwidacją głosowało 9 radnych, przeciw – 6. Powołane zostały również dwa zespoły szkół – w Brzeźnie i w Krzymowie. W tym przypadku 8 radnych oddało głosy za powołaniem, 6 przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu.

W związku z podjętymi decyzjami w najbliższych dniach zostaną ogłoszone konkursy na dyrektorów szkół, które po reorganizacji będą działały na terenie gminy. Od nowego roku szkolnego 2012/2013 będą to dwa zespoły szkół: w Brzeźnie i w Krzymowie i dwie szkoły podstawowe: w Paprotni i w Szczepidle.

Rodzice dzieci ze szkół, które zostały zlikwidowane, są w trakcie rejestracji stowarzyszeń, które zamierzają uruchomić szkoły niepubliczne w dotychczasowych budynkach szkół w Borowie, Smólniku i w Głodnie. Gmina Krzymów podpisała z zainteresowanymi umowy użyczenia pomieszczeń na siedziby stowarzyszeń.

Zasadność tych działań zostanie potwierdzona przez rodziców uczniów uczęszczających do zlikwidowanych szkół. To oni bowiem ostatecznie zadecydują o wyborze placówki oświatowej, w której ich dzieci będą kontynuować naukę.